00:59:37
תיעוד נדיר של נוער הגבעות במוקד סמלי בשומרון: חוות גלעד. בעיני עצמם הם שליחי האל במאבק לשימור המאחזים ביו"ש. פרק 1: זכות אבות. מאחז שהוקם לזכר גלעד זר על-ידי משפחתו, מפונה שוב ושוב.

}