00:59:44
תיעוד נדיר של נוער הגבעות במוקד סמלי בשומרון: חוות גלעד. פרק 2: המשולש הקדוש. היישוב נמצא בין מאחז בלתי חוקי ליישוב קבע, וראש המועצה מתנדנד בין מחויבותו לחוק ומחויבותו האידיאולוגית.

}