שטח הפקר עונה 3
00:52:34
איך הפכה מורשת כהנא מדבר מוקצה לאידיאלוגיה מקובלת בחוגי הימין שכבר לא עושים מאמץ להסתיר אותה. מי היה כהנא האיש ואיך ניסה לבנות מדינת הלכה נקייה מערבים? בפרק מתראיינים אנשים המזדהים עם כהנא בעבר ובהווה וכן מומחים לאיש, אנשי ביטחון ועוד

עונה 3

עונה 2

עונה 1