2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:54:44
סיפורו המדהים ויוצא הדופן של ד״ר מוחמד הלמי, רופא מצרי שסיכן את חייו כדי להציל את אנה בורוס - ילדה יהודיה בלב ברלין הנאצית, הוא העניק לה מחסה, זהות בדויה וביטחון ובזכות זה שרדה את כל המלחמה מתחת לאף של היטלר. הסרט מפגיש בין קרוב משפחתו של הלמי, ד"ר נאסר קוטבי לבתה של אנה בורוס ויחד הם יוצאים למסע היסטורי שבסופו מקבל ד"ר קוטבי את אות חסיד אומות העולם עבור דודו ד"ר הלמי

}