2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:35:35
גלי מפתיעה את אדם, והשקר שלו מתגלה. צבי נאלץ לעשות חשבון נפש ביום הולדתו. אלכס מגלה דברים על חייה של איילת. רותי מקבלת בשורה כואבת
אזהרות צפייה:
סיווג:

}