2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:42:17
מפגש שמיני ואחרון - רגע האמת כבר כאן, המפגש האחרון של הסדנה. עוד רגע והם מיליונרים אבל האם הכול יעבור בשלום ומה הזוכים יחליטו לעשות עם כספם?
ז'אנר:
אזהרות צפייה:
סיווג:

זכיה במיליונים היא הפנטזיה של כולם, אבל מה באמת קורה כשנוחתים עליך מיליונים בלי שום הכנה? 6 זוכים טריים מגלים שכדי לקבל את כספם עליהם לעבור קודם סדנא. כולם זכו במיליונים, אף אחד לא קיבל שקל, החיים של כולם כבר בכאוס מוחלט.

}