2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo חילוניות
00:53:28
מהי היהדות, דת או לאום? מהיהודים שחתרו לחירות אישית, השכלה והשתלבות ועד לאלה שחלמו על לאומיות במדינה עצמאית. "חילוניות", סדרת תעודה על מסע היסטורי ואקטואלי אל האידיאולוגיה החילונית