2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo חילוניות
00:52:00
פרק שמתחיל ביהודים הראשונים שהעזו להציץ מהעיירה החוצה, ומסתיים בימינו - כשיוצרים חילונים מציצים אל המקורות

}