1920X1080 No Logo האיש שרצה לדעת הכל
00:39:12
קובי ממשיך בחקירה שלו ומצליח להתחקות אחרי האיש שהמשטרה לא הצליחה להפליל. החוקרים אבי ואורנה מתמודדים עם תוצאות המפגש
ז'אנר:

}