1920X1080 No Logo האיש שרצה לדעת הכל
00:31:14
אבי ואורנה מוצאים בזירת הרצח טוקמן שלא שייך לישראל גל. דיאנה גולדין מגיעה לתחנת המשטרה ומספקת מידע נוסף בעוד החוקרים מגיעים אל מלי ברכה
ז'אנר:

}