באין מדינה - יש אזרחים

באין מדינה - יש אזרחים

  • דוקו

פרויקט תיעודי בשני חלקים המביא את סיפורם של האנשים שמאז ה-7 באוקטובר ממלאים את החלל שהותירה מדינה לא מתפקדת. 12 יוצרות ויוצרים דוקומנטריים מתעדים מאז תחילת המלחמה מציאות של חוסר תפקוד מצד מוסדות המדינה מול ההתעוררות המדהימה של החברה האזרחית

לצפייה בפרק הראשון