פסטיבל הפסנתר - הביצועים הנבחרים

לצפייה בפרק הראשון

2022

2022