פסטיבל הפסנתר - הביצועים הנבחרים

לצפייה בפרק הראשון

2023

2023