1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:05:17
לאחרונה גוברים הקולות שקוראים לחלק את הארץ למדינת ישראל ומדינת יהודה. יצאנו לפגוש את המייסדים להבין האם זה בכלל אפשרי.

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}