1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:03:39
לפי מחקרים בעולם המערבי עושים פחות ופחות ילדים. בישראל המגמה הפוכה. דודו ארז עם התגובות.

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}