1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:05:00
נפגשנו לשיחה עם רבקה מיכאלי, שקיבלה תואר אבירה ממרכז פרס לשלום מתוך עונה 3, פרק 9

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}