1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:04:25
יותר ויותר גברים מקפידים על המראה והטיפוח. שי שטרן פגש את יונה קפח כדי לנסות להסביר את התופעה.

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}