1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:05:59
השבוע נציין את האחד באפריל, הסטדנאפיסטית יונה קפח מביאה כמה תובנות על שקרים.

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}