1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:03:39
בתחילת השבוע בוטלו כל המסגרות החינוכיות והורים רבים נשארו עם הילדים בבית. יונה קפח מסבירה איך לתחזק בייביסיטר.

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}