1920X1080 No Logo ערב עם שי שטרן פינות נבחרות
00:02:25
עם עלייתה של העונה השלישית של "כראמל", לה ציפו בכיליון עיניים כל הילדים, הדר לוי מסבירה איך הילדים בישראל מעבירים את תקופת המלחמה. המלחמה משפיעה גם על הילדים. הדר לוי עם הפרטים.

קטעים נבחרים

הפינה של הדר לוי

}