1920X1080 No Logo היהודים באים מערכונים היסטוריה יהודית
00:02:20
לוחמי מכוור שנכנעו לרומאים ולא הסכימו להתאבד חזרו לחייהם ונשכחו. שנה מאוחר יותר במצדה, התחברו יותר לרעיון ההתאבדות

עונה 3