1920X1080 No Logo היהודים באים מערכונים היסטוריה יהודית
00:03:29
ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס הייתה האישה הראשונה שהורשתה ללמוד את התורה. בעלה מעמיד אותה במבחן אם דעתה קלה

עונה 3

}