עצם העניין
27:00:00
ממשלה חדשה אחרי 12 שנות נתניהו: סיכום כהונה והיכן הוא ממוקם ברשימת ראשי הממשלה הטובים? • הקמפיין החדש של הפורשים מחסידות גור • ומה יעשו הח"כים החרדים באופוזיציה?

כל הפרקים

}