עצם העניין
40:00:00
העיתונאי קלמן ליבסקינד בתוכנית ראיונות יומית. על הפרק: הדילמות והעימותים שמובילים את סדר היום החדשותי

סרטון מונגש עם כתוביות

כל הפרקים

}