הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות
02:15:30
לראשונה בהיסטוריה של ישראל, בג"ץ דן בעתירות בהרכב מלא של 15 שופטים. את 8 העתירות הגישו ארגוני חברה אזרחית נגד התיקון לחוק יסוד השפיטה שמבטל את עילת הסבירות בנוגע להחלטות ממשלה ושרים. צפו בדיון המלא
ז'אנר:

}