הסיפור מאחורי הביטויים בשפה העברית

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - כבני מרון

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - ראש השנה

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - השעות הקטנות של הלילה

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - עולה בקנה אחד

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - חדק הפיל

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - תשעה באב

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - תמימי דעים

RadioProgram1620_img8179766.jpg
באים לידי ביטוי - אבד עליו הכלח

Loading...