המלחמה בצבע
00:13:46

"עד היום אני מרגיש את האקדח על הרקה": התמונות והסיפורים משבי יום הכיפורים

אמנון מתעורר כל לילה בשלוש, חיים יצא מהמטוס הבוער ומה נתן ליהודה את הכוח להמשיך? התמונות והסיפורים משבי יום הכיפורים