Logo חייבת לשאול
כאן

למה קשה לי לדבר עם רבנים

אורית שמה על השולחן את הזיכרונות הכואבים על האופן שבו רבנים הסתכלו עליה והרב סתיו מנסה להבין ומעלה את החשש הרבני מעולם ללא גבולות
  • 52 דקות
חייבת לשאול
למה קשה לי לדבר עם רבנים

עורך: נדב הלפרין