Logo חייבת לשאול
כאן

איך להתמודד עם הייטרים?

כולם מתמודדים עם תגובות רעות פה ושם, אבל נדמה שבתקופה הזו הכל הרבה יותר סוער, גם כאן באולפן. מה הקפיץ את אורית ומה מציע הרב סתיו לעשות מול מגיבים תוקפנים?
  • 51 דקות
חייבת לשאול
איך להתמודד עם הייטרים?