cat31115_img377292506.jpg

תפיסת הביטחון הישראלית - פרק 2

מעטים מול רבים, ואיך המעטים יכולים להרתיע את הרבים ולשרוד במזרח התיכון העוין. מה העתיק בן גוריון מ"קיר הברזל" של ז'בוטינסקי, ומה התובנות מ"האינתיפאדה הערבית" הראשונה, בשנות ה-20 של המאה הקודמת. שיחה עם פרופ' יצחק בן ישראל, ראש מכון יובל נאמן ומרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב
  • 46 דקות
המעבדה
תפיסת הביטחון הישראלית - פרק 2

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז