Kibutzz 500
יעקב סער/לע"מ

חומה מגדל ועוד: אדריכלות של קיבוצים - פרק 1

עם הפנים פנימה - התבנית שעל פיה נבנו הקיבוצים הראשונים, וכיצד האידיאולוגיה לבשה צורה מרחבית. על המתח בין הפרט לקולקטיב והאינטימיות שאיימה עליו, ובין בית החבר ("החדר") לחדר האוכל שהוא הסלון של הקיבוץ, והתפקיד שמילאו נשים בשינוי. שיחה עם האדריכלית עידית שכנאי רן מהאוניברסיטה הפתוחה
  • 45 דקות
המעבדה
חומה מגדל ועוד: אדריכלות של קיבוצים - פרק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי

תחקיר: ויויאנה דייטש

עריכת סאונד: חן עוז

תמונה: חדר האוכל של איילת השחר

צלם: יעקב סער/לע"מ