ההלכה קובעת שאסור לשמוע שירת נשים, אבל היוצרות הדתיות רוצות להשמיע את קולן, ומבקשות שתאזינו

Loading...