cat28647_img153989285.jpg

יעל קבסה: כולם רוצים שירים פשוטים

מרד הנעורים של יעל קבסה, כלל הברזות מהאולפנה לטובת נגינה על התופים שקנתה והחביאה במקלט. אבל אז היא גדלה, התברגנה, התחתנה ועבדה, ורק לאחרונה, כשהגיעה לגיל 40, החליטה לחזור לקדמת הבמה עם יצירה אישית מרגשת
  • 29 דקות
שירת נשים
יעל קבסה: כולם רוצים שירים פשוטים

: מגישה: דבורה גוטמן קיציס, עורכות: דניאל מאורר ולימור גריזים-מגן, הפקה: גיא מחבוש