Square 500X500 (9)
אולפני מירמקס

להיות הרועה הטוב

4 מחזות של מולייר בתרגום חדש: דיברנו עם המתרגם אלי ביז'אווי, על הביקורת העצמית והחברתית הנוקבת של מולייר, על התהליך החי והדינאמי של התרגום גם בתוך חדר החזרות, ועל הסוף החדש של טרטיף שיעלה בקאמרי; בפינה "זוהר בדשא": 30 שנה לספרות זולה - זוהר אורבך על איך טרנטינו משבש בסרט את סיפורי הספרות הזולה האמריקאיים ועל התסריט האגדי שהפך לספר; וגם: סטטוס ספרותי של אוריאל קון לכבוד שבוע הספר
  • 43 דקות
מה שכרוך
להיות הרועה הטוב

מגישים ועורכים: מיה סלע ויובל אביבי, הפקה: נועם ישראל, טכנאי השידור: נדב ניר ושלומי יצחק, קרדיט תמונה: אולפני מירמקס