Square 500X500(1)מה שכרוך 230624
כריכת הספר "גשרים נופלים לאט", ענת בצר, הוצאת הקיבוץ המאוחד

מה שרואים זו לא דמעה

האמנית ענת בצר עם ספר שירה ראשון "גשרים נופלים לאט" על הגיל שבו עדיין רוצים להיות פרועים, אבל בפרופורציות הנכונות; נדב נוימן עם סרטון חדש של Sapienship Lab שמסביר למה אנחנו מספרים סיפורים, ואיך האבלוציה האנושית השפיעה על האופן שבו אנחנו מספרים אותם? וגם: משבר הקריאה של האליטה הבורגנית על פי עפרי אילני.
  • 38 דקות
מה שכרוך
מה שרואים זו לא דמעה

מגישים ועורכים: מיה סלע ויובל אביבי, הפקה: נועם ישראל, טכנאי השידור: אלעד זוהר , קרדיט תמונה: כריכת הספר "גשרים נופלים לאט", ענת בצר, הוצאת הקיבוץ המאוחד