Square 500X500 (265)
תמר בנימין

כמה טוב שבאת הביתה

מה משפיע על שביעות הרצון שלנו ממקום המגורים? / רוב העומדים בראשות העיר הם גברים. הזדמנות לשוחח על מנהיגות ועל זכרי אלפא / ערים בעולם גיבורי העל / איך נמלים מקבלות החלטות במצבי אי וודאות? / קבלת החלטות ובטחון עצמי / מה קורה במוח שלנו בזמן קבלת החלטה? / מילים וצירופים סביב הבחירות המקומיות / איך התנהלו ערים בעולם העתיק מבחינת השירותים לאזרח?
  • 106 דקות
שלושה שיודעים
כמה טוב שבאת הביתה

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקות: תמר בנימין, נועה רוקני, נועה טייב, טכנאי: דימה קרנצוב, סיוע בהפקה: מאיה לוי: