cat29440_img500283222.jpeg

אל נבכי הנפש מאחורי הסטיגמה: האמנית אולה קרבצ'נקו (חלק א')

"אגדות מארץ עוד יותר רחוקה": ספר האגדות שכתבה ואיירה האמנית אולה קרבצ'נקו מכניס אותנו אל נבכי נפשה של אולה עצמה. בשיחה אישית עמוקה על ציוריה המרהיבים וסיפורי האגדה, מוסרת הסטיגמה מעל עולמה הפנימי של אמנית מיוחדת, מתמודדת נפש, שנקשרה על לא עוול בכפה לפרשת רצח תאיר ראדה, וכעת היא מאפשרת להיכנס אל מאחורי הקלעים של עולמה הרגשי ולהתוודע לתהליכי היצירה האמנותית המגוונת שלה, שהצילה אותה משקיעה אל תהומות
  • 62 דקות
מאחורי הקלעים
אל נבכי הנפש מאחורי הסטיגמה: האמנית אולה קרבצ'נקו (חלק א')

עורכת ומגישה: רותי קרן