cat26796_img250571606.jpg

קרנבלים-היבטים נפשיים: הפסיכולוגית רות נצר

בין סוף החורף לתחילת האביב, נולדו במקביל בכל העולם מתוך צרכים זהים של נפש האדם: קרנבלים. קרנבל המסכות בוונציה, הקרנבל בריו, בבאזל, בקולומביה ועוד. הקרנבל מבטא ונועד לפריעת הסדר, התחפשות, מסיכות, הוללות, יצריות ומיניות ושמחה למשך כשבוע ואז חזרה אל השיגרה. רות נצר פסיכולוגית יונגיאנית, מדברת על הצרכים הנפשיים, האינדיבידואליים והחברתיים, דמות הליצן, ומוטיב "ההיפך" בקרנבל, צרכים שחוצים תרבויות ותקופות
  • 60 דקות
מאחורי הקלעים
קרנבלים-היבטים נפשיים: הפסיכולוגית רות נצר

עורכת ומגישה: רותי קרן