cat9536_img867247730.jpg

מאחורי הרטוריקה עם ד"ר ננה אריאל

רטוריקה – אמנות השכנוע והנאום, לא שייכת רק לעולם העתיק הקלאסי ביוון וברומי, לא רק לנאומים הגדולים בפוליטיקה, נאומי בחירות, נאומים בעצרת האו"ם, ונאומי טקסי אוסקר. רותי קרן עם ד"ר ננה אריאל, חוקרת רטוריקה ספרות ושפה באוניברסיטת ת"א
  • 60 דקות
מאחורי הקלעים
מאחורי הרטוריקה עם ד"ר ננה אריאל

: עורכת ומגישה: רותי קרן

הרטוריקה נמצאת בכל רגע, בכל מקום, בכל שיח שאנחנו מנהלים בינינו. אמצעי הרטוריקה אינם רק מילוליים אלא גם קוליים, צליליים, וגם אמצעי הבעה גופניים. מחוות. הבעות. שתיקות.

על מאחורי הקלעים של הנאומים והנואמים, שיטות לזכור נאום או הרצאה, אמצעים ההופכים את הנאום לסוחף וכריזמטי, והסכנה הטמונה ברטוריקה שהופכת לדמגוגיה. אפילו פו הדוב, כך מספרת ננה אריאל , כשביקש איזשהו משהו מתוק במקום לומר בישירות – דבש, והאשים את רוחב הדלת בעובדה שאינו יכול לעבור דרכה, גם זו רטוריקה.