Square 500X500 (180)
נחלת הכלל

ספרות נחמה: שיחה עם פרופ' גור זק - קריאה בקומדיה האלוהית של דנטה כמקור לנחמה במשבר

לנוכח המשבר שבו כולנו נתונים: יגון, בלבול, אבדן, חרדה, אין ספק שאנחנו זקוקים לנחמה. פרופ' גור זק הקים קבוצת קריאה ב'קומדיה האלוהית' של דנטה כחלק מתופעה נרחבת להתנחם ביצירות מופת ספרותיות. דנטה, פטררקה ובוקצ'ו בני המאה ה-14, שכתבו מתוך משברים אישיים עמוקים, עוסקים ביכולתה של השירה והקריאה המשותפת לחולל תמורה נפשית ולספק נחמה לנפש הדאובה. הן מציעות תשובות לשאלות העמוקות של הקיום, ומפיחים תקווה.
  • 71 דקות
מאחורי הקלעים
ספרות נחמה: שיחה עם פרופ' גור זק - קריאה בקומדיה האלוהית של דנטה כמקור לנחמה במשבר

מגישה ועורכת: רותי קרן