cat29928_img78103661.jpeg

מטפלת חרדית: סכנה לעולם הטיפול החרדי | מנדי ביתאן 10.1.23

דרמה עם ההכרעה על דרעי | מה עומד מאחורי מחאת ראשי הרשויות | אחיה שץ על סרטון הפייק של שריפת תמונת הרב דרוקמן | המגיד מדובנא וסבא של מנדי | מטפלת חרדית ותיקה על רפורמת ההכשרות | חדשות האוכל הכשר עם הפרעסערס של דתילישס
  • 74 דקות
מנדי ביתאן
מטפלת חרדית: סכנה לעולם הטיפול החרדי | מנדי ביתאן 10.1.23

: מגישים: מנדי גרוזמן ואלי ביתאן, עורך: נתנאל ינובר, מפיקה: אירה וקסלר