cat29741_img753146798.jpg

קיצור תולדות האהבה

ד"ר לביולוגיה ומחברת המכר "קיצור תולדות האהבה", ליאת יקיר מתארחת אצלנו הפעם לשעה של שיחה על הגורמים שהביאו אותה לבחור בביולוגיה וחקר הגנטיקה, הסקרנות לחקר הבחירות שלנו בתחום האהבה ועוד.
  • 51 דקות
שניים עם אשכול נבו
קיצור תולדות האהבה

עורכת: איילת דוידי, ביצוע טכני: יאיר ניומן