קלון

קלון

תעודה. בינואר 1977 התאבד שר השיכון אברהם עופר, בעקבות חשיפת פרשת שחיתות בה היו מעורבים בכירי מפא"י. הסרט "קלון" מעלה שאלות על שחיתות שלטונית, שרלוונטיות היום יותר מתמיד.
מערכת כאן
20 באוקטובר 2021
21:15