• מגישת "תרבות הערב" • עורכת ומגישה ברשות השידור משנת 1994 • הייתה שדרנית רצועת הבוקר של רשת ג' במשך שנים רבות וגם המגישה והעורכת של "אגן הים התיכון"