מגיש חדשות הלילה ופרשן | נמנה עם מגישי ההסכתים "עוד יום" ו"לך תזכור" של כאן הסכתים | בתפקידו הקודם היה הכתב הפרלמנטרי של חדשות 13 | קודם לכן היה כתב פרלמנטרי בעיתון "ידיעות אחרונות"