מגיש חדשות הלילה ופרשן. נמנה עם מגישי ההסכתים "עוד יום" ו"לך תזכור" של כאן הסכתים. בתפקידו הקודם היה הכתב הפרלמנטרי של חדשות 13. קודם לכן היה כתב פרלמנטרי בעיתון "ידיעות אחרונות"