00:01:03
משה קצב, פסח גרופר וחיים בר-לב על הנשיא החדש

כתבתו של מנשה רז מתוך "כמעט חצות"

כל הפרקים

}