00:08:27
מאז שעלתה לארץ הפכה מסורבת העלייה לפעילה בתחום השיבה ארצה. ולצד רגשות התודה, היא לא חוסכת ביקורת מהממשלה
ז'אנר:

כתבתה של יולי אופק מתוך "יומן השבוע"

 

כל הפרקים

}