00:02:38
מועמד יחיד שנבחר ברוב גדול לתפקיד הממלכתי
ז'אנר:

מתוך "מבט"

כל הפרקים

}