00:00:55
כתבתנו לענייני צבא מדליקה משואה בטקס של שנת 2014, לכבוד חיילי צה"ל והשידור הציבורי, ולתפארת מדינת ישראל!
ז'אנר:

כל הפרקים

}