00:14:52
על נשים וגברים שעוברים ניתוחים להתאמה מגדרית - החששות, תגובות הסביבה, ההסתגלות, השחרור והגאווה

כתבתו של פרדי גרובר מתוך "מבט שני"

כל הפרקים

}